höskulle

höskullen

höskullar

höskullarna

Substantiv
jordbruk

Synonymer

  • vind

    [ byggnadskonst ]