go down

go down
gone down
went down
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet go down

 • "She will go down as the first feminist"
 • "This wine sure goes down well"
 • "The food wouldn't go down"
 • "If America goes down, the free world will go down, too"

Ordet go down har 7 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom årstider
 • Inom vardagligt
 • Inom lingvistik
 • Inom generell
 • Inom gymnastik
 • Inom luftfart
geologi
årstider
vardagligt
lingvistik
generell
gymnastik
luftfart

Ordet go down inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Möjliga synonymer till go down (inom geologi)

Ordet go down inom årstider

Synonymer till go down (inom årstider)

Möjliga synonymer till go down (inom årstider)

Ordet go down inom vardagligt

Synonymer till go down (inom vardagligt)

Ordet go down inom lingvistik

Synonymer till go down (inom lingvistik)

Ordet go down inom generell

be recorded or remembered

be ingested

be defeated

Ordet go down inom gymnastik

Synonymer till go down (inom gymnastik)

Ordet go down inom luftfart

Synonymer till go down (inom luftfart)

Diskussion om ordet go down

godown

Substantiv

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Vad betyder godown inom generell ?

a warehouse in the East (India or Malaya)

Diskussion om ordet godown