gimmickry

Substantiv

Översättningar

Vad betyder gimmickry inom musik ?

a collection of gimmicks