framsäga

framsäger

framsade

framsagt

framsäga

Verb

Synonymer