finesse

finesses

Substantiv

Synonymer
finesse

finesse

finesses

finessed

finessed

finessing

Verb
spel
i kortspel
  • Svenska
  • maska [ kortspel ]