förstumma

förstummar

förstummade

förstummat

förstumma

Verbförstummad

Adjektiv