förstumma

förstummar

förstummade

förstummat

förstumma

Verb