förläning

förläningen

förläningar

förläningarna

Substantiv
historia