fördelning

fördelningen

fördelningar

fördelningarna

Substantiv
militärväsen