Elohim

(-)(-)(-)
Substantiv

Ordet Elohim inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet Elohim