dyka upp

dyker upp

dök upp

dykit upp

dyk upp

Verb
bildligt