dislocate

dislocate
dislocated
dislocated
Verb

Översättningar

Hur används ordet dislocate

  • "dislocate joints"

Ordet dislocate har 2 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom bildligt
botanik
bildligt

Vad betyder dislocate inom botanik ?

move out of position

Översättningar

Svenska

Synonymer till dislocate

Möjliga synonymer till dislocate

Ordet dislocate inom bildligt

put out of its usual place, position, or relationship

Översättningar

Synonymer till dislocate

Möjliga synonymer till dislocate