deceleration

decelerationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder deceleration inom generell ?

minskning av fart; negativ acceleration; retardation

Möjliga synonymer till deceleration

Diskussion om ordet deceleration

deceleration

decelerations
Substantiv

Vad betyder deceleration inom generell ?

decrease in velocity

Möjliga synonymer till deceleration

Diskussion om ordet deceleration