fartminskning

fartminskningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet fartminskning

  • "Redan en ganska liten fartminskning leder till betydligt större möjlighet att överleva en olycka."
  • "Kommissionen rekommenderar nu flygindustrin och berörda tillsynsmyndigheter att undersöka möjligheterna för att införa ett koncept för säker landning, med bland annat övervakning av fartminskning."
  • "Det betyder oftast bara problem och fartminskning när det råder orkanstyrka."
  • "En fartminskning med två knop skulle innebära att skadeverkan minskas till en rimlig nivå, menar de boende i området."
  • "Enligt Tallink Silja Line skulle dock en fartminskning, och därmed kortare hamntider, omöjliggöra trafiken de driver i dag."
  • "Chauffören såg uppenbarligen inte guppet, som anlagts för att tvinga fram en fartminskning."
  • "– Det blev en liten fartminskning och fordonet kunde i hög fart köra vidare."

Möjliga synonymer till fartminskning

Diskussion om ordet fartminskning