däst

dästare

dästast

Adjektivdäst

Adverb

Synonymer