cylinder

cylindern

cylindrar

cylindrarna

Substantiv
Vanligast geometri
cylinder
En cylinder är en tredimensionell rymdgeometrisk kropp (okänt inre) som avgränsas av två likformiga, parallellförskjutna plana ytor (basytor) och den mantelyta som bildas när en linje ("generatris") som förbinder motsvarande punkter på båda basytorna får löpa längs basytans hela omkrets.

Synonymer

Övrig relation
cylinder

cylinders

Substantiv
Vanligast
cylinder
a solid bounded by a cylindrical surface and two parallel planes (the bases)
Vanlig
a surface generated by rotating a parallel line around a fixed line
  • Svenska
  • vals [ teknik ]
Mindre vanlig teknik
within which piston moves

Synonymer

Ovanlig
a cylindrical container for oxygen or compressed air

Cylinder

Substantiv
data

Synonymer

  • CYL

    [ förkortning, data ]