look-up

look-ups
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till look-up

Diskussion om ordet look-up

hook-up

hook-ups
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet hook-up har 2 betydelser

  • Inom media
  • Inom politik
media
politik

Ordet hook-up inom media

Översättningar (inom media)

Svenska

Ordet hook-up inom politik

Översättningar (inom politik)

Svenska
  • allians  [ politik, samhälle ]

Möjliga synonymer till hook-up (inom politik)

Diskussion om ordet hook-up

cook up

cook up
cooked up
cooked up
Verb

Översättningar (inom politik)

Synonymer till cook up (inom politik)

Ordet cook up har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom media
mat
generell
media

Ordet cook up inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till cook up (inom mat)

Ordet cook up inom generell

Synonymer till cook up (inom generell)

Ordet cook up inom media

Synonymer till cook up (inom media)

Möjliga synonymer till cook up (inom media)

Diskussion om ordet cook up

cock-up

cock-ups
Substantiv

Översättningar (inom media)

Möjliga synonymer till cock-up

Diskussion om ordet cock-up