congratulate

congratulate
congratulated
congratulated
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till congratulate

Ordet congratulate har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
norgespec
generell
vardagligt

Vanligast betydelse av ordet congratulate inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till congratulate (inom norgespec)

Möjliga synonymer till congratulate (inom norgespec)

Vanlig betydelse av ordet congratulate inom generell

express congratulations

Översättningar (inom generell)

Synonymer till congratulate (inom generell)

Möjliga synonymer till congratulate (inom generell)

Ordet congratulate inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Diskussion om ordet congratulate