woo

woo
wooed
wooed
Verb

Översättningar

Synonymer till woo

Hur används ordet woo

  • "China is wooing Russia"

Ordet woo har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom sport
vardagligt
norgespec
generell
sport

Ordet woo inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till woo (inom vardagligt)

Ordet woo inom norgespec

förföra

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till woo (inom norgespec)

Ordet woo inom generell

seek someone's favor

Ordet woo inom sport

make amorous advances towards

Synonymer till woo (inom sport)

Diskussion om ordet woo