coda

codan

codor

codorna

Substantiv
musik
en mer eller mindre självständig passage i slutet av en komposition
balett
avslutningsdel
  • Engelska
  • coda [ balett ]coda

codas

Substantiv
Vanligast

Synonymer

musik
en mer eller mindre självständig passage i slutet av en komposition
  • Svenska
  • coda [ musik ]
balett
avslutningsdel
  • Svenska
  • coda [ balett ]