cock

cock
cocked
cocked
Verb

Översättningar

Hur används ordet cock

 • "cock one's head"

Ordet cock har 4 betydelser

 • Inom norgespec
 • Inom generell
 • Inom jordbruk
 • Inom generell
norgespec
generell
jordbruk
generell

Vad betyder cock inom norgespec ?

set the trigger of a firearm back for firing

Översättningar

Möjliga synonymer till cock

Vanlig betydelse av ordet cock inom generell

tilt or slant to one side

Översättningar

Ovanlig betydelse av ordet cock inom jordbruk

Översättningar

Ovanlig betydelse av ordet cock inom generell

Översättningar

cock

cocks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet cock har 5 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom jordbruk
 • Inom slang, sex
 • Inom teknik
 • Inom zoologi
fåglar
jordbruk
slang, sex
teknik
zoologi

Vad betyder cock inom fåglar ?

adult male chicken adult male bird

Översättningar

Svenska
 • tupp  [ fåglar ]

Synonymer till cock

Ordet cock inom jordbruk

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till cock

Ordet cock inom slang sex

obscene terms for penis

Översättningar

Svenska
 • banan  [ slang ]
 • penis  [ anatomi ]
 • kuk  [ vulgärt, kropp ]
 • batong  [ skämtsamt ]
 • pillesnopp  [ slang ]
 • task  [ nedsättande, vulgärt ]
 • pick  [ anatomi, vulgärt ]

Synonymer till cock

 • dick [ slang, sex, vulgärt ]
 • pecker [ vulgärt ]

Möjliga synonymer till cock

Ordet cock inom teknik

Översättningar

Svenska
 • pip  [ teknik ]
 • kran  [ badrum ]

Synonymer till cock

Möjliga synonymer till cock

Ordet cock inom zoologi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till cock