cloak

cloak
cloaked
cloaked
Verb

Översättningar

Översättningar

Synonymer till cloak

Möjliga synonymer till cloak

cloak

cloaks
Substantiv

Översättningar

Ordet cloak har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom generell
  • Inom generell
militärväsen
generell
generell

Ordet cloak inom militärväsen

Översättningar

Möjliga synonymer till cloak

Ordet cloak inom generell

anything that covers or conceals

Ordet cloak inom generell

a loose outer garment