circularise

circularise
circularised
circularised
Verb

Översättningar

Ordet circularise har 3 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom generell
  • Inom mat
fordon
generell
mat

Ordet circularise inom fordon

Översättningar

Möjliga synonymer till circularise

Ordet circularise inom generell

Ordet circularise inom mat

Synonymer till circularise

Möjliga synonymer till circularise