bypass

bypasses
Substantiv

Översättningar

Synonymer till bypass

Vad betyder bypass inom medicin ?

takes traffic around the edge of a town

Möjliga synonymer till bypass

Diskussion om ordet bypass

bypass

bypass
bypassed
bypassed
Verb

Översättningar

Hur används ordet bypass

 • "You cannot bypass these rules!"

Vad betyder bypass inom medicin ?

avoid something unpleasant or laborious

Möjliga synonymer till bypass

Diskussion om ordet bypass

bypass

bypasset
bypass
bypassen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet bypass på svenska?

Obestämd singular: bypass
Bestämd singular: bypasset
Obestämd plural: bypass
Bestämd plural: bypassen

Hur används ordet bypass

 • "I några fall har framförallt den psykiska hälsan i stället blivit sämre hos unga efter en Gastric bypass."
 • "Den vanligaste typen av operation är gastric bypass, som står för över 95 procent av samtliga fetmaoperationer."
 • "– Det gör jag helt egoistiskt för min egen skull, för jag vågar inte göra en gastric bypass, säger han."
 • "– Vi anser att den här metoden är ett klart alternativ till gastric bypass."
 • "Där ska 50 patienter genomgå ingreppet och jämföras med 50 patienter som opererats med gastric bypass."
 • "Den kräver inte lika stora ingrepp i kroppen som en gastric bypass, där magsäcken kopplas bort, utan i stället kopplas en slang till magsäcken."
 • "Kostnaderna för metoden är upp till 57 000 kronor, vilket är ungefär 10 000 kronor billigare än en gastric bypass."
 • "Uppgifter har också kommit fram om att metoden är billigare än gastric bypass, som används som operationsmetod i dag."
 • "Men i dag används bara gastric bypass som operationsmetod i Landstinget Blekinge."
 • "Han fick senare opereras med bypass."
 • "– Det gör jag helt egoistiskt för min egen skull, för jag vågar inte göra en gastric bypass, säger han."
 • "– Vi anser att den här metoden är ett klart alternativ till gastric bypass."
 • "Där ska 50 patienter genomgå ingreppet och jämföras med 50 patienter som opererats med gastric bypass."
 • "Den kräver inte lika stora ingrepp i kroppen som en gastric bypass, där magsäcken kopplas bort, utan i stället kopplas en slang till magsäcken."
 • "Kostnaderna för metoden är upp till 57 000 kronor, vilket är ungefär 10 000 kronor billigare än en gastric bypass."
 • "Uppgifter har också kommit fram om att metoden är billigare än gastric bypass, som används som operationsmetod i dag."
 • "Men i dag används bara gastric bypass som operationsmetod i Landstinget Blekinge."
 • "Han fick senare opereras med bypass."
 • "– Gastric bypass är en bra operation för många och passar en del."
 • "Enligt Henrik Forssell har de preliminärt kommit fram till att gastric bypass är cirka 30 000 kronor dyrare än Aspire."

Vad betyder bypass inom medicin ?

sidoväg, förbifartsled

Möjliga synonymer till bypass

Diskussion om ordet bypass