by-pass

by-passes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet by-pass har 2 betydelser

  • Inom trafik
  • Inom medicin
trafik
medicin

Ordet by-pass inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Svenska

Möjliga synonymer till by-pass (inom trafik)

Ordet by-pass inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Diskussion om ordet by-pass

by-pass

by-pass
by-passed
by-passed
Verb

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Ordet by-pass har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom medicin
ALLMÄNT
medicin

Ordet by-pass inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till by-pass (inom ALLMÄNT)

Ordet by-pass inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Diskussion om ordet by-pass

by-pass

Verb

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Hur används ordet by-pass

  • "Kvinnan led av låga kalkvärden efter en gastric by-pass operation och fick flera gånger intravenös behandling för detta."
  • "Här sker höftledsoperationer snabbare, strokevården är bättre och väntetiden för by-pass operationerna är kortare än riksgenomsnittet."

Möjliga synonymer till by-pass

Diskussion om ordet by-pass