agenda

agendan

agendor

agendorna

Substantiv
Agenda (av lat. agere, "handla, verka"), egentligen "vad som bör göras"; minnesbok, anteckningsbok, i kyrkliga sammanhang ofta kyrkohandbok. Ordet används även synonymt med dagordning i sammanträdessammanhang, men kan även syfta på en enskild persons planering av sin dag. Det kan också avse en långsiktig åtgärdsplan, som i Agenda 21 eller i kyrkans gudstjänstordning. Bruket att kalla den romersk-katolska kyrkans ritual inleddes av påven Gregorius I (590-604).

Synonymer
agenda

agendas

Substantiv
juridik

Synonymer

a list of matters to be taken up (as at a meeting) a temporally organized plan for matters to be attended to

Synonymer