abandonnering

abandonneringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder abandonnering inom juridik ?

Abandonering innebär att en konkursförvaltare fattar beslut att viss gäldenären tillhörig egendom inte ska ingå i konkursboet. https://sv.wikipedia.org/wiki/Abandonering

Diskussion om ordet abandonnering