nickel

nicklet

nickel

nickeln

Substantiv
kemi
nickel
Grundämne med atomnummer 28, kemiskt tecken Ni, atomvikt 58.71, smältpunkt 1455 grader, kokpunkt 2900 grader. Upptäckt år 1751 av A.F. Cronstedtsickel

sickeln

sicklar

sicklarna

Substantiv
teknik