vote down

vote down
voted down
voted down
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till vote down

Möjliga synonymer till vote down

Diskussion om ordet vote down

  • Ransmyr - 2009-11-30

    nerrösta, neka