ventilate

ventilate
ventilated
ventilated
Verb

Synonymer till ventilate

Ordet ventilate har 2 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom fysik
utbildning
fysik

Ordet ventilate inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till ventilate (inom utbildning)

Ordet ventilate inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till ventilate (inom fysik)

Möjliga synonymer till ventilate (inom fysik)

Diskussion om ordet ventilate