viva

vivan

vivor

vivorna

Substantiv
botanikvev

veven

vevar

vevarna

Substantiv
teknik
vev
En vev är en mekanisk anordning för omvandla en fram- och återgående linjär rörelse till en roterande rörelse.

vipa

vipan

vipor

viporna

Substantiv
fåglar

veva

vevar

vevade

vevat

veva

Verb

va

Interjektion

via

Preposition
  • "Vi flög till Australien via Japan"

Synonymer