utan urskillning

Adverbialutan urskillning

Okänd ordklass