urea

urean

(-)(-)
Substantiv
kemi
urea
Urea (från grekiska uron urin), urinämne eller karbamid är en kvävehaltig kemisk förening, med den kemiska formeln CO(NH2)2.

Synonymer
urea

Substantiv
kemi
urea
the chief solid component of mammalian urine; synthesized from ammonia and carbon dioxide and used as fertilizer and in animal feed and in plastics