karbamid

karbamiden

karbamider

karbamiderna

Substantiv
kemi
äldre beteckning på urea, syntetiskt framställt urinämne

Synonymer