urinämne

urinämnet

(-)(-)
Substantiv
kemi

Synonymer