uppehålla sig

uppehåller sig

uppehöll sig

uppehållit sig

uppehåll sig

Verb

Synonymer