uppdatera

uppdaterar

uppdaterade

uppdaterat

uppdatera

Verbuppdaterad

Adjektiv