understödjare

understödjaren
understödjare
understödjarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet understödjare på svenska?

Obestämd singular: understödjare
Bestämd singular: understödjaren
Obestämd plural: understödjare
Bestämd plural: understödjarna

Hur används ordet understödjare

  • "Frågan kommer också att ställas om hur pålitlig hon kan vara som president genom detta nätverk av donatorer och understödjare."
  • "Utökade säkerhetskontroller gäller alla som flyger till USA från, eller via, länder som betraktas som understödjare av terrorism eller länder ” av intresse ”, hette det i uttalandet."
  • "McCain har kritiserat detta och menar att det är att försvaga USA:s position och att utan villkor acceptera Irans roll som understödjare av t ex Hizbollah"
  • "Han varnade dessutom för Irans kärn- kraftsprogram och uppmanade regionens länder att bilda enad front mot landet, som han kallade för ” världens främsta understödjare av terrorism ”."
  • "- USA kommer att skärpa de ekonomiska sanktionerna mot landets ledare och dess finansiella understödjare, sade Bush inför FN:s generalförsamling."
  • "- Hur det än går i FN får vi inte skapa ett vakuum där Hizbollah och dess understödjare kan föra in mer vapen, sade Bush enligt nyhetsbyrån Reuters."

Diskussion om ordet understödjare