mecenat

mecenaten
mecenater
mecenaterna
Substantiv [-]

Hur böjs ordet mecenat på svenska?

Obestämd singular: mecenat
Bestämd singular: mecenaten
Obestämd plural: mecenater
Bestämd plural: mecenaterna

Hur används ordet mecenat

 • "Ernest Thiel var Munchs mecenat och köpte flera verk och ett stort antal grafiska blad av konstnären."
 • "konsert : Kärlekssångerna Wagner skrev till Mathilde Wesendonck, hustrun till hans mecenat, framfördes i går av mezzosopranen Anne Sofie von Otter och Göteborgs Symfoniker under ledning av Susanna Mälkki."
 • "Ingen vet riktigt vem som bara är godhjärtad mecenat och vem som fult men skickligt osynligt roffar åt sig bakom kulisserna."
 • "Namnet är hämtat från museets mecenat Pontus Fürstenberg och är en blinkning till läget och platsens historia."
 • "Ett självporträtt av Eva Bonnier, målat 1886, är det första som möter besökarna i utställningen Eva Bonnier – konstnär och mecenat på Waldemarsudde i Stockholm."
 • "Aktuell : I utställningen Eva Bonnier – konstnär och mecenat på Waldemarsudde till och med 15 / 9 och boken Eva Bonnier – ett konstnärsliv av Görel Cavalli-Björkman."
 • "Om jag inte får jättemycket pengar från en mecenat för ett bokprojekt så att jag blir ekonomiskt oberoende och får sitta och rota i ett arkiv."
 • "Om jag inte får jättemycket pengar från en mecenat för ett bokprojekt ”"
 • "Isoleringen kom så småningom att brytas runt mitten av tiotalet, främst genom kontakten med Gösta Stenman, som skulle bli hennes mecenat och sedermera gallerist."
 • "Sin gamla sjöofficerskurs förblev dock Lennart Kihlberg alltid trogen och missade aldrig någon 44-högtid, vid vilken han ofta agerade som okänd mecenat."
 • "– Man ska vara medveten om att pengar som kommer från det offentliga, en privat mecenat eller någonting annat, alltid kommer med en förväntan."
 • "1913 var det tänkt att Svenska Akademien, med hjälp av donationer från en mecenat, skulle få överta Börshuset för 800 000 kronor."
 • "Finansierad av en anonym mecenat reste Karl Fredrik Mattsson till USA där han skapade sig en lista över personer han kunde anförtro sin hemlighet."
 • "– Han var en riktig mecenat."
 • "En hemlig mecenat och Wallenbergstiftelsen har lovat miljoner till upprustning och drift om stiftelsen tar över."
 • "Generellt är vi försiktiga att köpa in såna här dyra grejer men i det här fallet är jag beredd att verka för att kunna samarbeta med någon mecenat, en privat köpare eller företag som vill köpa sakerna."
 • "En hemlig mecenat och Wallenbergstiftelsen har lovat miljoner till upprustning och drift om stiftelsen tar över."
 • "Tack vare en mecenat kommer målningen att hänga på Värmlands Museum från och med i sommar."
 • "I finanskretsar i Stockholm är han syndabocken men här hemma har han ett mer grundmurat rykte mer som mecenat och idealist – än som tuff affärsman och riskkappitalist."

Vad betyder mecenat inom generell ?

En mecenat är en person eller organisation som ekonomiskt eller på andra sätt främjar konst, litteratur eller andra kulturyttringar. Ordet mecenat härleds till den romerska statsmannen Maecenas, som frikostigt gynnade författare och konstnärer. En mecenat uppmärksammades ofta av den han var välgörare åt, till exempel genom att en konstnär som han stödde tog med mecenaten som statist i stora målningar. Detta kan jämföras med våra dagars sponsorer, som ofta får sitt varumärke exponerat i den stödda verksamheten. En viss del av ledamöterna av Svenska akademien har valts in i egenskap av att vara mecenater. https://sv.wikipedia.org/wiki/Mecenat

Diskussion om ordet mecenat