underliggande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet underliggande

  • "Det ligger underliggande att man måste hitta andra finanseringar och där är en skattehöjning en möjlighet, säger Peter Lilja."
  • "Det är en kvinna i 80-årsåldern som hade andra underliggande sjukdomar och badade."
  • "– Framför allt är det äldre människor som redan har andra underliggande sjukdomar med nedsatt immunförsvar som kan bli svårt sjuka av den, säger Rickard Eitrem."
  • "Det ska röra sig om en äldre person med underliggande sjukdomar."
  • "Främst är det äldre, gravida och personer med underliggande sjukdomar som rekommenderas vaccination."
  • "I början av året blev han smittad av coronaviruset och med underliggande sjukdomar slutade det med att han dog den 4 mars."
  • "Efter att detta lager grävts bort kunde vi se en anläggning, en avlång grop, som grävts ner i den underliggande leran och var omgärdad av både stolphål och mindre pinnhål, berättar Adam Boethius."
  • "– Den underliggande efterfrågan ökar med nio procent, säger Pettersson."
  • "– Vi hade situationen med ensamkommande, vi har våld i nära relation som är en utmaning, och vi har en underliggande brist på socionomer i offentlig sektor."
  • "– Gruvverksamheten gör ett hyggligt underliggande resultat trots det stora volymtappet, säger Faxander vid en telefonkonferens."

Vad betyder underliggande inom matematik ?

lägre, belägen under (marken, huden, barken), dold

Möjliga synonymer till underliggande

Diskussion om ordet underliggande