tillgodoräkna

tillgodoräknar
tillgodoräknade
tillgodoräknat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet tillgodoräkna på svenska?

Presens: tillgodoräknar
Preteritum: tillgodoräknade
Supinum: tillgodoräknat

Hur används ordet tillgodoräkna

 • "Personalen får medan den sover tillgodoräkna sig arbetstid, ob-tillägg och jourersättning, vilket ger en högre ersättning än när de jobbar, enligt den granskning som gjorts."
 • "De som arbetat minst fem år inom förskolan får tillgodoräkna sig 60 högskolepoäng av totalt 210."
 • "Det är personer som har arbetat inom pedagogisk verksamhet i minst fem år som ska kunna få en förskollärarexamen och tillgodoräkna sig sin arbetslivserfarenhet."
 • "Ryska Mästerskapen består av åtta deltävlingar och förarna får tillgodoräkna sig fyra av deltävlingarna i slutresultatet."
 • "– Vår målsättning är att behålla donationen intakt, så att vi kan tillgodoräkna oss en så stor årlig avkastning som möjligt."
 • "– Men en lyckad sanering är inget det går att tillgodoräkna sig."
 • "De olika uppdragen har poängsatts och klarar studenterna någon punkt på listan, så kan de tillgodoräkna sig dem i tävlingen."
 • "Vid granskningen har Skatteverket även påfört kostnader och moms som bolaget kan tillgodoräkna sig."
 • "Bollnäsbon har där fått tillgodoräkna sig tiden i häktet varför dagsböterna avskrevs."
 • "– För vår del förutsätter jag att vi får tillgodoräkna de som kommer via eget boende också."
 • "Personalen får medan den sover tillgodoräkna sig arbetstid, ob-tillägg och jourersättning, vilket ger en högre ersättning än när de jobbar, enligt den granskning som gjorts."
 • "De som arbetat minst fem år inom förskolan får tillgodoräkna sig 60 högskolepoäng av totalt 210."
 • "Det är personer som har arbetat inom pedagogisk verksamhet i minst fem år som ska kunna få en förskollärarexamen och tillgodoräkna sig sin arbetslivserfarenhet."
 • "Ryska Mästerskapen består av åtta deltävlingar och förarna får tillgodoräkna sig fyra av deltävlingarna i slutresultatet."
 • "– Vår målsättning är att behålla donationen intakt, så att vi kan tillgodoräkna oss en så stor årlig avkastning som möjligt."
 • "– Men en lyckad sanering är inget det går att tillgodoräkna sig."
 • "De olika uppdragen har poängsatts och klarar studenterna någon punkt på listan, så kan de tillgodoräkna sig dem i tävlingen."
 • "Vid granskningen har Skatteverket även påfört kostnader och moms som bolaget kan tillgodoräkna sig."
 • "Bollnäsbon har där fått tillgodoräkna sig tiden i häktet varför dagsböterna avskrevs."
 • "– För vår del förutsätter jag att vi får tillgodoräkna de som kommer via eget boende också."

Vad betyder tillgodoräkna inom vardagligt ?

till sin fördel, ta med något i en beräkning; (i formellt sammanhang) få det fastställt att en viss status föreligger, som är till personens fördel, t.ex. en akademisk merit (ofta inte på grund av att personen utfört de handlingar som utgör systemets vanliga sätt att erhålla denna status, utan på grund av annan, tidigare handling som (eventuellt med ett litet mått av god vilja) kan anses likvärdigt eller tillräckligt meriterande för den aktuella statusen)

Möjliga synonymer till tillgodoräkna