take on

take on
taken on
took on
Verb

Översättningar

Synonymer till take on

Ordet take on har 7 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom militärväsen
  • Inom bildligt
  • Inom sjöfart
  • Inom sport
  • Inom utbildning
  • Inom allmänt
juridik
militärväsen
bildligt
sjöfart
sport
utbildning
allmänt

Ordet take on inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Ordet take on inom militärväsen

Synonymer till take on (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till take on (inom militärväsen)

Ordet take on inom bildligt

Synonymer till take on (inom bildligt)

Möjliga synonymer till take on (inom bildligt)

Ordet take on inom sjöfart

Synonymer till take on (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till take on (inom sjöfart)

Ordet take on inom sport

Synonymer till take on (inom sport)

Möjliga synonymer till take on (inom sport)

Ordet take on inom utbildning

Synonymer till take on (inom utbildning)

Ordet take on inom allmänt

Synonymer till take on (inom allmänt)

Diskussion om ordet take on