string up

string up
strung up
strung up
Verb

Översättningar

Synonymer till string up

Hur används ordet string up

  • "string up these songs and you'll have a musical"

Ordet string up har 3 betydelser

  • Inom häst
  • Inom vardagligt
  • Inom musik
häst
vardagligt
musik

Ordet string up inom häst

Översättningar (inom häst)

Möjliga synonymer till string up (inom häst)

Ordet string up inom vardagligt

Synonymer till string up (inom vardagligt)

Ordet string up inom musik

Synonymer till string up (inom musik)

Diskussion om ordet string up