strömning

strömningen

strömningar

strömningarna

Substantiv
Vanligast bildligt