statskalender

statskalendern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder statskalender inom politik ?

Fotograf: Wikipedia
årlig förteckning över en stats myndigheter och tjänstemän

Diskussion om ordet statskalender