stare

stares
Substantiv

Översättningar

Vad betyder stare inom generell ?

a fixed look with eyes open wide

Möjliga synonymer till stare

Diskussion om ordet stare

stare

stare
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet stare

 • "The students stared at the teacher with amazement"
 • "The ancestor in the painting stared down at us menacingly"

Ordet stare har 3 betydelser

 • Inom titel
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
titel
vardagligt
generell

Ordet stare inom titel

Översättningar (inom titel)

Svenska

Synonymer till stare (inom titel)

Möjliga synonymer till stare (inom titel)

Ordet stare inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
 • glana  [ vardagligt ]

Ordet stare inom generell

fixate one's eyes; look at with a fixed gaze, as of a sculpture or a painting

Synonymer till stare (inom generell)

Diskussion om ordet stare

stare

staren
starar
stararna
Substantiv [n]

Översättningar (inom generell)

Engelska

Hur böjs ordet stare på svenska?

Obestämd singular: stare
Bestämd singular: staren
Obestämd plural: starar
Bestämd plural: stararna

Hur används ordet stare

 • "Han tillägger att man gärna får göra lite större holkar för fåglar som gråsparv, stare, tornseglare och sparvuggla, som alla lider av skriande bostadsbrist."
 • "– Varje stare har koll på sju starar bredvid sig själv."
 • "– Just nu är det till exempel bergfink, björktrast, fjällvråk och stare, säger föreståndaren Lennart Karlsson."
 • "Krokus, snödroppar, stare, nässelfjäril, flugor och en bofink."
 • "Bland de frigivna fåglarna fanns arter som bofink, grönfink, koltrast, stare, sidensvans, varfågel, stenknäck, rosenfink, mindre korsnäbb, sothöna och tofsvipa, rapporterar länsstyrelsen i Gävleborgs län."
 • "I gruppen ingår 45 arter som blivit så sällsynta att utvecklingen anses vara svår att vända, men också vanligare arter – som stare, tofsvipa och grå- sparv – som minskat kraftigt i antal."
 • "Krokus, snödroppar, stare, nässelfjäril, flugor och en bofink."
 • "Fåglar som är kopplade till jordbruksmiljöer som sånglärka, storspov och stare går det entydigt sämst för."
 • "Tvåfaldigt Oscarsbelönade Kevin Spacey ( för ” American beauty ” och ” De misstänkta ” ) är just nu aktuell i ” Men who stare at goates ”, som har svensk premiär på fredag."
 • "- Just nu är det till exempel bergfink, björktrast, fjällvråk och stare, säger föreståndaren Lennart Karlsson."

Vad betyder stare inom fåglar ?

Fotograf: Wikipedia
Stare (Sturnus vulgaris) är i Europa den vanligaste och mest utbredda företrädaren för familjen starar (Sturnidae). https://sv.wikipedia.org/wiki/Stare

Diskussion om ordet stare