split

split
split
split
Verb

Översättningar

Hur används ordet split

  • "My friend and I split up"

Ordet split har 4 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom matematik
  • Inom generell
  • Inom aktier
bildligt
matematik
generell
aktier

Ordet split inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till split (inom bildligt)

Möjliga synonymer till split (inom bildligt)

Ordet split inom matematik

Synonymer till split (inom matematik)

Möjliga synonymer till split (inom matematik)

Ordet split inom generell

Synonymer till split (inom generell)

Uttryck till split (inom generell)

Ordet split inom aktier

Synonymer till split (inom aktier)

Diskussion om ordet split

splitting

Adjektiv

Översättningar (inom aktier)

Synonymer till splitting (inom aktier)

Möjliga synonymer till splitting

Diskussion om ordet splitting

splitting

splittings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet splitting