spirituosa

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder spirituosa inom dryck ?

spritdrycker

Relaterat till spirituosa

dryckenskap

Diskussion om ordet spirituosa

spirituosa

(-)(-)(-)
Substantiv

Vad betyder spirituosa inom generell ?

spritdrycker

Diskussion om ordet spirituosa