spectre

spectres
Substantiv

Översättningar

Ordet spectre har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom astronomi
  • Inom mytologi
vardagligt
astronomi
mytologi

Ordet spectre inom vardagligt

Översättningar

Möjliga synonymer till spectre

Ordet spectre inom astronomi

Synonymer till spectre

Möjliga synonymer till spectre

Ordet spectre inom mytologi

Översättningar

Synonymer till spectre

Möjliga synonymer till spectre