specter

specters
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet specter

  • "it aroused specters from his past"

Ordet specter har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom mytologi
  • Inom astronomi
vardagligt
mytologi
astronomi

Ordet specter inom vardagligt

Översättningar

Möjliga synonymer till specter

Ordet specter inom mytologi

Översättningar

Synonymer till specter

Möjliga synonymer till specter

Ordet specter inom astronomi

Synonymer till specter